LĀČPLĒŠU KROSS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Popularizēt skriešanu kā pieejamu aktīvās atpūtas veidu Rīgā un Latvijā.
1.2. Palielināt sportiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, iesaistot iedzīvotājus sportiskās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.
1.3. Veicināt iedzīvotāju patriotisma celšanu un vienotības sajūtas radīšanu caur kopīgi paveiktām aktivitātēm.
1.4. Noteikt labākos krosa skrējējus dažādās distancēs un vecuma grupās.

2. SACENSĪBU NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI

2.1. Sacensības notiek 2018.gada 20.oktobrī, Mežaparka Lielajā pļavā (Šķembu pļavā), Rīgā. Precīza atrašanās vieta kartē skatīt šeit  >>>

2.2. Sacensības organizē Piedzīvojumu sacensību apvienība sadarbībā ar Rīgas domi un SIA Rīgas Meži. Kontaktinformācija: e-pasts: xrace@xrace.lv, telefons: +371 20011285. Rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka AS.

2.3. Sacensību norises plāns:

LAIKS AKTIVITĀTE
No 9:00 Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana
No 9:00 Sākas rokdarbu darbnīcas un citas aktivitātes
10:30 Starts Bērnu krosam 1km
10:45 Apbalvošana Bērnu krosam
11:00 Starts Tautas krosam 5km
12:00 Starts Lāčplēšu krosam 10km
12:15 Apbalvošana Tautas krosam
13:30 Apbalvošana Lāčplēšu krosam

3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

3.1. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

3.2. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

3.3. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu vai jābūt līdzi vecāku vai aizbildņu parakstītai atļaujai piedalīties sacensībās. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

3.4. Dalībnieka pienākums ir piedalīties sacensībās ar sacensību numuru, kas jāpiesprauž priekšpusē – krūšu un vēdera rajonā virs apģērba. Skrējiena laikā un finišā numuru nedrīkst aizsegt ar roku, tam jābūt redzamam visā sacensību laikā.

3.5. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar elektronisko čipu palīdzību, kas ir iestrādāti sacensību numurā. Sacensību numurs pēc skrējiena nav jāatdod.

3.6. Dalībniekiem aizliegts skrējienā izmantot skriešanas apavus, kam ir metāla radzes.

3.7. Dalībniekiem ir jāveic visi trasēs izvietotie šķēršļi. Neveicot kādu no šķēršļiem, dalībnieks tiek diskvalificēts. Pie katra no šķēršļiem būs sacensību tiesneši, kas fiksēs pārkāpumus un uzraudzīs pareizu šķēršļa veikšanu.

3.8. Dalībniekiem aizliegts distancē atstāj jebkāda veida atkritumus. Par meža piemēslošanu dalībniekam var tikt piešķirta diskvalifikācija.

3.9. Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas, iemaksājot 30 EUR. Pamatotu pretenziju gadījumā nauda tiek atgriezta. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā stundu pēc sacensību finiša.

3.10. Sacensību laikā aizliegts pārkāpt sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumus. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.lacplesukross.lv.

3.11. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Lāčplēšu krosa laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām Lāčplēšu krosa mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

4. DISTANCES UN ŠĶĒRŠĻI

4.1. Sacensības notiek marķētā trasē – trase ir marķēta ar norobežojošo lenti un rozā bultām, kas norāda skriešanas virzienu.

4.2. Trasē būs jāpārvar dabiski šķēršļi (piemēram, smilšu klajumi, saknes, meža reljefs) un mākslīgi šķēršļi. Šķēršļu veidi katrā distancē pieejami distances sadaļā sākumlapā. Šķēršļos nav iekļauti ūdens vai dubļu elementi. 

4.3. Dalībniekiem pieejamas 3 dažādas distances - Lāčplēšu kross 10km, Tautas kross 5km un Bērnu kross 1km. Visās distancēs var startēt dalībnieki bez vecuma ierobežojuma, izņemot Bērnu krosu, kur dalība paredzēta bērniem līdz 12 gadiem. 

5. REĢISTRĀCIJA, DALĪBAS MAKSA UN APBALVOŠANA

5.1. Sacensībām var reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.lacplesukross.lv un apmaksājot dalību ar bankas maksājumu karti (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Maestro), kas reģistreta drošiem pirkumiem internetā vai ar pārskaitījumu. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2018.gada 18.oktobrim (ieskaitot).
5.2. Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms sacensībām:

DISTANCE Līdz 05/08 06/08 - 15/10 16/10 - 18/10 20/10
Bērnu kross 1km 3 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR
Tautas kross (jaunieši 2000.gadā dzimušiun jaunāki) 5km 3 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR
Tautas kross (pieaugušie) 5km 10 EUR 12 EUR 15 EUR 18 EUR
Lāčplēšu kross 10km 12 EUR 15 EUR 20 EUR 20 EUR
Distances maiņa reģistrētam dalībniekam - - 5 EUR 5 EUR

5.3. Skolām, kas vēlas pieteikt skolēnus līdz 18 gadu vecumam, ir speciāls piedāvājums - piesakot vairāk kā 10 dalībniekus, dalības maksa 1 dalībniekam - 2 EUR. Lai pieteiktu skolas komandu, jāsazinās, rakstot uz xrace@xrace.lv. Skolas komandas var pieteikt līdz 12.oktobrim (ieskaitot).

5.4. Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases un šķēršļu izveidošana, piemiņas medaļas visu distanču finišētājiem, elektronisks diploms par piedalīšanos, sacensību organizatoriskie izdevumi un balvas uzvarētājiem.

5.5. Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām vai sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

5.6. Sacensību centrā būs pieejamas ģērbtuves sievietēm un vīriešiem, mantu glabātuve, ēdināšana pēc finiša, rokdarbu darbnīcas, loku šaušana, virvju uzdevumi, kā arī fotostūris ar bruņiniekiem un citas aktivitātes.

5.7. Pirmie trīs finišētāji vīriešu un sieviešu konkurencēs Lāčplēšu krosā un Tautas krosā tiek apbalvoti ar naudas balvām šādā apmērā: 

  Lāčplēšu kross (vīrieši) Lāčplēšu kross (sievietes) Tautas kross (vīrieši) Tautas kross (sievietes)
1.vieta 100 EUR 100 EUR 80 EUR 80 EUR
2.vieta 80 EUR 80 EUR 60 EUR 60 EUR
3.vieta 50 EUR 50 EUR 40 EUR 40 EUR

5.8. Ja vienai personai kalendārā gada laikā balvu kopējā vērtība pārsniedz 143 eiro, saskaņā ar LR likumu balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (23% apmērā) (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 10.punkts). Nodokļu nomaksu saskaņā ar LR likumiem veic paši naudas prēmiju saņēmēji.

5.8. Visi sacensību dalībnieki pēc finiša saņem piemiņas medaļas ar pasākuma simboliku. Katrā no distancēm ar atbalstītāju balvām un diplomiem tiek apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki katrā grupā. Grupas, kādās tiek apbalvoti ātrākie trīs dalībnieki:

DISTANCE GARUMS GRUPAS VECUMS
Bērnu kross 1 km SB; VB 2006.gadā dzimuši un jaunāki
Tautas kross 5 km SJT; VJT 2000.gadā dzimuši un jaunāki
  5 km ST; VT 1999.gadā dzimuši un vecāki
Lāčplēšu kross 10 km SL; VL Bez vecuma ierobežojuma