Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases un šķēršļu izveidošana, piemiņas medaļas visu distanču finišētājiem, elektronisks diploms par piedalīšanos, sacensību organizatoriskie izdevumi un balvas uzvarētājiem.

Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms sacensībām:

DISTANCE Līdz 01.09 2.09-6.10 7.10-10.10 12.10
Laimdotas bērnu distance 3 3 5 5
Lāčplēšu distance (2001.gadā dzimuši un jaunāki) 3 3 5 5
Lāčplēšu un Bruņinieku distance 9 12 15 15
Distances maiņa reģistrētam dalībniekam - - 5 5

Maksājuma rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka AS, maksājuma mērķis: Dalībnieka vārds, uzvārds.

Ja dalībnieks nepiedalās vai neierodas uz sacensībām vai sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta.

Distances un dalībnieku grupas, kādās tiek apbalvoti ātrākie trīs dalībnieki (pēc vecuma, kas sasniegts sacensību gadā):

Laimdotas ~0.5 km

Laimdotas ~1.0 km

Vecums

SB1; VB1

 

2012. gadā dzimuši un jaunāki

SB2; VB2

 

2010. – 2011. dzimšanas gads

 

SB3; VB3

2008. – 2009. dzimšanas gads

 

SB4; VB4

2006. – 2007. dzimšanas gads

Lāčplēšu ~6.0 km

Bruņinieku ~12 km

Vecums
SL1; VL1   2004. - 2011. dzimšanas gads
SL2; VL2   2001. - 2003. dzimšanas gads
SL3; VL3   2000. dzimšanas gads un vecāki

 

S1; V1

1995. - 2003. dzimšanas gads

 

S2; V2

1980. – 1994. dzimšanas gads

 

S3; V3

1965. – 1979. dzimšanas gads

 

S4; V4

1964. gadā dzimuši un vecāki